ένδειξη διαμαρτυρίας για τη μη υπογραφή της νέα Επιχειρησιακής Συλλογικής Σύμβασης Εργασίας του 2008.